VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

MUDr. Soňa Radilová Mináriková 

Vzdělání:

2003-2009 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno

2014  Atestace v oboru vnitřní lékařství

2016 ČLK: Diplom celoživotního vzdělávaní

2021  ČLK: Licence pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor vnitřní lékařství

2021 ČLK: Diplom celoživotního vzdělávaní

pravidelná účast na vzdělávacích akcích pořádaných ČLK - Kardiologický kongres ...

Praxe:

2009-2016 Interní oddělení Nemocnice Břeclav,

2017-2018 LSPP Nemocnice Břeclav

2015-2021 Interní ambulance Mikulov