GDPR

Společnost SLRmedic s.r.o. vyjadřuje závazek usilovat o ochranu osobních údajů našich pacientů, dodavatelů a obchodních partnerů.

Společnost je vázaná na místní legislativu. V oblasti ochrany osobních údajů je hlavním českým regulátorem Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Nařízení GDPR o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování v elektronické, hlasové a v papírové podobě.